Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

org_employees % inom hotell & restaurang % av hela arbetsmarknaden
infosymbol closesymbol

Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

Med anställda inom svensk besöksnäring avses här anställda i hotell- och restaurangbranschen. Här redovisas andelen anställda som är i åldern 16-24 år samt andelen av de anställda som är utlandsfödda. Detta jämförs med motsvarande andelar för hela arbetsmarknaden. Siffrorna är hämtade från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (SCB). Siffrorna avser 2018.

Källa: SCB

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Sysselsättning inom Hotel & Restaurang = % personer av total sysselsättning %
infosymbol closesymbol

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Visar utvecklingen av antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen. Med sysselsatta avses personer som utfört arbete antingen som anställda, företagare eller familjemedlemmar till företagare. Siffrorna är hämtade från nationalräkenskaperna (SCB), som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling.

Källa: SCB

Turistomsättning i Sverige (utländska besökare)

org_tourism_revenue_swe miljarder kr miljarder kr % Boende: miljarder krRestaurang: miljarder kr % Ökning sedan år 2000 Boende Restaurang org_tourism_revenue_swe miljarder kr miljarder kr % Boende: miljarder krRestaurang: miljarder kr % Ökning sedan år 2000 Boende Restaurang
infosymbol closesymbol

Turistomsättning i Sverige (utländska besökare)

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Turismens andelar

org_tourism_units Turismens andel av sysselsättning i Sverige T uri s t e xpor t ens andel av svensk export T urismens andel av BNP i Sverige % % %
infosymbol closesymbol

Turismens andelar

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. Här ställs turismens förädlingsvärde, sysselsättning och export mot motsvarande värden för hela den svenska ekonomin.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Gästnätter i Sverige

Gästnätter i Sverige inhemskastnätter totalt antal gästnätter utländskastnätter
infosymbol closesymbol

Gästnätter i Sverige

Här visas antalet gästnätter i Sverige fördelat över de olika kategorierna.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i Sverige. Statistiken innehåller också kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter som dock inte redovisas här. Siffrorna avser 2018.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Utlandsfödda i besöksnäringen

Artboard 1 copy 00 I besöksnäringen H O TELL På arbetsmarknaden % 00 % Artboard 1 copy 00 I besöksnäringen H O TELL På arbetsmarknaden % 00 % Artboard 1 copy 00 I besöksnäringen H O TELL På arbetsmarknaden % 00 %
infosymbol closesymbol

Utlandsfödda i besöksnäringen

Med utlandsfödda i besöksnäringen avses här företagare, anställda och sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen. Här redovisas andelen av företagare, anställda och sysselsatta som är utlandsfödda. Detta jämförs med motsvarande andelar för hela arbetsmarknaden. Siffrorna är hämtade från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (SCB). Siffrorna avser 2018.

 

Källa: SCB

Internationella ankomster

international_arrivals miljoner totalt antal ankomster i världen Amerika Mn Asien/Oceanien Mn Europa Mn Mellanöstern Mn Afrika Mn
infosymbol closesymbol

Internationella ankomster

Avser personer som reser till ett annat land än det som är det land där man har sin bostad för en period som inte överstiger 12 månader och där orsaken är fritid, rekreation, semester, affärer, besöka vänner m.m.

Källa: World Tourism Organization (UNWTO)

Turismexport

org_export Ökning Ökning + % Sverige 2000 Sverige 2018 per capita per capita dollar dollar Världen 2005 Världen 2017 Sverige 2000 Sverige 2018 Andel turismexport Andel turismexport Mdr dollar Mdr dollar + % % %
infosymbol closesymbol

Turismexport

Avser besökare utanför landets gränser som reser dit och spenderar pengar på t.ex. boende, olika aktiviteter, shopping och transport. Det som kallas Travel i bytesbalansen.
Bytesbalans avser skillnaden mellan vad som produceras och vad som används i landet.
Källa: World Trade Organization (WTO)

Utländska gästnätter Europa

org_gusetnights_int Storbritanien Mn Sverige Mn Danmark Mn Estland Mn Polen Mn Tyskland Mn Island Mn Norge Mn Tjeckien Mn
infosymbol closesymbol

Utländska gästnätter Europa

Avser nätter på kommersiellt boende i ett land som spenderas av utländska besökare. Med kommersiellt boende avses här hotell, vandrarhem, stugbyar och camping.

Källa: Eurostat

Utländska gästnätter i Sverige sommaren 2018

Störst ökning sedan

guestnights_int_swe_growth Estland +139,8% Belgien +102,8% 8 655 815 Litauen +83,3% totalt antal utländska gästnätter 2018 Kina +80,8% USA +80,4% 8 655 815 Estland +57,1% Belgien +17,2% totalt antal utländska gästnätter 2018 Danmark +13,9% Ryssland +10,7% Litauen +28,2%
infosymbol closesymbol

Utländska gästnätter i Sverige sommaren 2018

Här visas antalet gästnätter spenderade av utländska besökare 2018 samt vilka som ökat mest sedan 2017 respektive 2013.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Flest gästnätter sommaren 2019

guestnights_int_summer17 Tyskland: 2 355 247 Norge: 2 309 224 Nederländerna: 545 027 Danmark: 520 257 USA: 452 926
infosymbol closesymbol

Flest gästnätter sommaren 2019

Här visas de länder som ligger i topp avsende antalet gästnätter spenderade i Sverige.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.
Källa: Tillväxtverket/SCB